Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

alframi
22:04
6678 b4a5
Reposted fromdaffodils daffodils

June 20 2015

alframi
20:50
 "Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się  w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie,  jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.  Ten stan chroniczny, męczący nad wszelki wyraz, lada okoliczność rozdmuchiwała  w burzę. Drzewo znajomej formy, jakiś obdarty pagórek, kolor obłoku, przelot ptaka,  nawet powiew wiatru bez żadnego zresztą powodu budził we mnie tak szaloną rozpacz, że  uciekałem od ludzi. Szukałem ustroni tak pustej, gdzie bym mógł paść na ziemię i nie podsłuchany przez nikogo, wyć z bólu jak pies.  Czasami w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków,  zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutnie kiwały  głowami o wyblakłych oczach. "
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted bymodalna modalna

June 19 2015

alframi
18:45
8989 463e
Reposted fromwonko21 wonko21
alframi
18:37
9050 7cae 500
Reposted fromlsm lsm
alframi
18:37

Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromoutcat outcat
alframi
18:35
Reposted frommuir muir
alframi
18:35
Reposted frommuir muir
alframi
18:34
9070 f2e1 500
Reposted fromcontroversial controversial
alframi
18:34
9071 1534 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart
alframi
18:34
9072 d4a8 500
Reposted fromavgp avgp
alframi
18:30
9109 2f04
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
alframi
18:29
9115 4bb1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
alframi
18:25
9133 206b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
alframi
18:25
9136 0e42
Reposted fromVictoire Victoire
alframi
18:23
9140 4621 500
Reposted frommaybelater maybelater
alframi
18:22
9156 85dd 500
Reposted fromthenewblack thenewblack
alframi
18:19
9277 bad3
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
17:52
2713 b237

suna-43082:

I watched this at least fifty times before I hit reblog

alframi
17:51
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
alframi
17:51
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viabractwosamopogardy bractwosamopogardy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl